Жилищна сграда на ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Адрес: ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Разрешение за строеж: 148/30.09.2021г.

Строителна площадка: 20.12.2021г.

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда, ул. "Света Параскева" 7, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда, ул. "Света Параскева" 7, гр. Варна

Адрес: ул. "Света Параскева" 7, гр. Варна

Разрешение за строеж: 224/17.12.2019г.

Строителна площадка: 15.06.2020г.

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда ул. "Мария Бацарова" №20

Обект: Жилищна сграда ул. "Мария Бацарова" №20

Адрес: ул. "Мария Бацарова" №20

Разрешение за строеж: 11.05.2016г.

Строителна площадка: 11.10.2018г.

Разрешение за ползване: 13.05.2020г.