Обект: Еднофамилна къща в самостоятелен парцел

Адрес: ул. "Лазурна"4, кв. "Галата", гр. Варна

Разрешение за строеж:

Строителна площадка:

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда на ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Адрес: ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Разрешение за строеж: 148/30.09.2021г.

Строителна площадка: 20.12.2021г.

Разрешение за ползване: